26.10.2016

Završen drugi srspki kongres mlekarstva

Unapređenje kvaliteta i efikasnosti proizvodnje neophodni za veću konkurentnost

U Beogradu je 24. oktobra 2016. godine održan drugi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruženja proizvođača mleka Srbije, a u okviru projekta "Podrška dijalogu između javnih i privatnih aktera za sektor mleka" u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stručnjaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvođača i prerađivačkih kompanija, naučnoistraživačkih institucija i srodnih udruženja, organizacija potrošača, odnosno svi važni činioci u proizvođačkom lancu ovog strateškog sektora srpskog agrara.

IMG 7059

Kongres je otvorio Ljubiša Jovanović, predsednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mleka Srbije, istakavši sve šanse i izazove sa kojima se ovaj sektor susreće, nakon čega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO. On je izjavio da su globalne cene mleka u blagom rastu od juna ove godine, kao i da se predviđa globalni rast potrošnje mleka i mlečnih proizvoda, što ide u prilog i srpskim proizvođačima. "Veliki izazov za sektor mlekarstva predstavlja to što Srbija ima najmanji broj grla po farmi u Evropi, sa prosekom od 2,8 krave po domaćinstvu. Za veću konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu, neophodno je da se unapredi efikasnost proizvodnje i kvalitet mleka, kako bi se odgovorilo na standarde EU". zaključuje Prikhodko.

Na prvom panelu koji se bavio državnom institucionalnom podrškom sektoru, Nenad Terzić iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, naglasio je da se i u narednoj godini planira snažna podrška sektoru stočarstva i da će zajedno sa predstavnicima Udruženja razmotriti predlog rekonstrukcije modela premiranja po litri mleka, a prema kvalitetu.

U tri panela govornici i učesnici su diskutovali i o značaju akreditovanja Nacionalne laboratorije, dodatnom opremanju proizvođača mleka, prelevmanima na uvoz mleka, uvođenju oznake kvaliteta za domaće proizvode i brendiranju za međunarodna tržišta, kao i promeni modela podsticanja proizvodnje mleka od strane države, a u pravcu stimulisanja višeg kvaliteta proizvoda.

Na zatvaranju Kongresa, prisutni su se složili da je cilj Udruženja i svih aktera u lancu proizvodnje i prodaje mleka da u narednih tri do četiri godine više od 90 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

NAJAVA DOGAĐAJA: DRUGI SRSPKI KONGRES MLEKARSTVA u Beogradu 24. oktobra 2016.
sreda, 26 oktobar 2016 10:21

Obaveštavamo vas da će se Drugi srpski Kongresa mlekarstva održati 24. oktobra 2016. godine sa početkom u 9:30h u hotelu Holiday Inn, Beograd.

Kongres organizuje Udruženje proizvođača mleka Srbije, a u okviru projekta Politički dijalog između javnog i privatnog sektora u oblasti mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD).

Teme Kongresa, između ostalog, su: unapređenje konkurentnosti i kvaliteta mleka kroz saradnju proizvođača, prerađivača, prodajnih sistema i adekvatnu podršku državnih institucija, Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju - promena modela podsticanja proizvodnje mleka, primena Zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu, i dr.

Kongres Mlekarstva će okupiti stručnjake i predstavnike Ministarstva poljoprivrede i životne sredine Srbije, UN FAO, EBRD, kao i veliki broj predstavnika proizvođača i prerađivača mleka i drugih učesnika ovog strateškog sektora srpskog agrara.

Detaljnu agendu možete pogledati ovde.

 

UDRUŽENJE ORGANIZOVALO PRVI SRPSKI KONGRES MLEKARSTVA
utorak, 24 novembar 2015 14:55

LOGOTIPI crU Beogradu je 5. i 6. novembra 2015. godine održan prvi srpski Kongres mlekarstva u organizaciji Udruženja proizvođača mleka Srbije, a u okviru projekta Podrška dijalogu između javnih i privatnih aktera za sektor mleka u Republici Srbiji, koji sprovode Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Na Kongresu su se okupili stručnjaci, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, ali i predstavnici proizvođača i prerađivačkih kompanija, naučnoistraživačkih institucija i srodnih udruženja iz inostranstva, odnosno svi važni činioci u proizvođačkom lancu ovog strateškog sektora srpskog agrara. 

Kongres template-prezentacija- Kongres je otvorila Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije, nakon čega se prisutnima obratio Dmitry Prikhodko, ekonomista Investicionog Centra UN FAO i Miljan Ždrale, direktor odseka za Agrobiznis za jugoistočnu Evropu EBRD. Ministarka je naglasila da će, uprkos merama štednje, podsticaji za stočarstvo ostati isti u narednoj godini, kao i da će nastaviti da se radi na unapređenju konkurentnosti putem izmena Pravilnika za veterinu, Zakona o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta i poboljšanjem kvaliteta mleka. Gospođa Bogosavljević napomenula je da je prethodne godine konačno zaustavljen trend pada broja muznih grla i količine proizvedenog mleka i da je konačno ostvaren blagi rast. Dmitry Prikhodko je napomenuo da FAO već nekoliko godina prati ovaj sektror u Srbiji za koji smatra da ima visok potencijal. Činjenica je da će cene sirovog mleka u narednom periodu stagnirati, ali se svakako u narednoj deceniji očekuje rast tražnje za mlečnim proizvodima u zemljama u razvoju, gde Srbija može da traži svoju šansu, pod uslovom da se vredno radi na poboljšanju kvaliteta i efikasnosti, kod svih učesnika u lancu proizvodnje. FAO i EBRD će nastaviti da pružaju podršku sektoru mleka i mesa u Srbiji, potvrdio je i Miljan Ždrale, koji je naglasio koliko je važna dobra saradnja sa javnim sektorom. Poboljšanjem zakona doprineće se stvaranju boljih izvora finansiranja, što je glavni preduslov za dalji razvoj sektora.

 

Ljubiša Jovanović naglasio je da Udruženje proizvođača mleka Srbije uspešno sarađuje sa FAO i EBRD, sa prerađivačima sa kojima ima model pregovaranja oko cene, kao i sa javnim institucijama. Cilj Udruženja i svih aktera u lancu treba da bude da u narednih tri do četiri godine 95 odsto proizvedenog srpskog mleka bude u ekstra klasi kvaliteta.

 

Ulogujte se na Vaš nalog

VRH